0-2593-3848, 095-246-6117

 
นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร
ผู้อำนวยการ

  หน้าแรก     พันธกิจ (Mission) 

พันธกิจ (Mission)
พันธกิจ (Mission)  

พันธกิจ (Mission)

  1. บริการและสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่คนพิการอย่างทั่วถึงในรูปแบบที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา
  2. พัฒนาระบบการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการทุกกลุ่มเป้าหมาย
  3. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่คนพิการ
  4. ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการทางการศึกษาและการปฏิบัติงาน
ออนไลน์ทั้งหมด 18 คน
หมายเลข IP 54.162.171.242
คุณเข้าชมลำดับที่ 503,670

สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 สิงหาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
            
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.