ข้อมูลพื้นฐาน
ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
Google Maps
ปฏิทิน
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 2930 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567


  หน้าแรก     บุคลากรปฏิบัติงานห้องเรียนคู่ขนาน 

บุคลากรปฏิบัติงานห้องเรียนคู่ขนาน
บุคลากรปฏิบัติงานห้องเรียนคู่ขนาน  
ครูประจำห้องเรียนคู่ขนาน


นางสาวฟารีดะห์ อาดำ
ครูอัตราจ้าง (อบจ.) ร.ร.คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)


นางสาวฮามีดะฮ์ สง่าดำ
ครูอัตราจ้าง (อบจ.) ร.ร.คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)


นางสาววิลาวรรณ มะลา
ครูอัตราจ้าง (อบจ.) ร.ร.คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)


นางสาวจารุวรรณ์ ดิษฐวงษ์
ครูอัตราจ้าง (อบจ.) ร.ร.วัดอัยยิการาม


นางสาวพูนทรัพย์ กองทำ
ครูอัตราจ้าง (อบจ.) ร.ร.วัดอัยยิการาม


นางสาวทิพย์วิมล ทุเรียน
ครูอัตราจ้าง (อบจ.) ร.ร.บางชวดอนุสรณ์


นายภาสกร ภีระสกุลชัย
ครูอัตราจ้าง (อบจ.) ร.ร.บางชวดอนุสรณ์


นางสาววัชรี มีธง
ครูอัตราจ้าง (สพฐ.) ร.ร.บางชวดอนุสรณ์


นางสาวจีระนันท์ สรรพเจริญสิน
ครูเดินสอน ร.ร.บัวแก้วเกษร


นางสาววนิดา คำอาทิด
ครูอัตราจ้าง (อบจ.) ร.ร.บัวแก้วเกษร


นายคุณากร แก้วน่าน
พนักงานราชการ ร.ร.วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์


นางสาวสุกัญญา ตอศรี
ครูอัตราจ้าง (อบจ.) ร.ร.วัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)


นางสาววรรณิษา อุณนารักษ์
ครูอัตราจ้าง (อบจ.) ร.ร.วัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)


นางสาวอัญชิสา โมฬี
ครูอัตราจ้าง (อบจ.) ร.ร.วัดเทียนถวาย


นางสาวทิพย์วัลย์ พักต์เพียงจันทร์
ครูอัตราจ้าง (อบจ.) ร.ร.ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ


นายอาบีร หะแว
ครูอัตราจ้าง (อบจ.) ร.ร.ชุมชนวัดบางขัน


นางสาวอุมาพร บุญสุข
ครูอัตราจ้าง (อบจ.) ร.ร.ชุมชนวัดบางขัน


นางสาวณภัทรลดา เสาะแสวง
ครูอัตราจ้าง (อบจ.) ร.ร.วัดศิริจันทาราม


นางสาวทิพวรรณ แสงสี
ครูอัตราจ้าง (อบจ.) ร.ร.วัดศิริจันทาราม


นางสาวชฎาพร ไวยุพัฒนธี
ครูอัตราจ้าง (อบจ.) ร.ร.ลำสนุ่น


นายวรวุฒิ ถี่ถ้วน
ครูอัตราจ้าง (อบจ.) ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร


นางสาวลัดดา เหลืองสุขโสภณ
ครูอัตราจ้าง (อบจ.) ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร


นางสาวศิรินภา แสนรัตน์
ครูอัตราจ้าง (อบจ.) ร.ร.ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม


นายรพีพล แสนเวียง
ครูอัตราจ้าง (อบจ.) ร.ร.ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม


ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัณฑิมา พุ่มโพธิ์
ครูอัตราจ้าง (อบจ.) ร.ร.วัดแสงสรรค์


นางสาวจุฑามาศ ค้าคุ้ม
ครูอัตราจ้าง (อบจ.) ร.ร.วัดกลางคลองสี่


-
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.ชุมชนวัดทำเลทอง


-
ครูอัตราจ้าง (อบจ.) ร.ร.ชุมชนวัดทำเลทอง


นางชาณิช รักษาธรรม
ครูอัตราจ้าง (อบจ.) ร.ร.วัดธัญญะผล


นางสาววิไล บุญยัง
ครูอัตราจ้าง (อบจ.) ร.ร.วัดลาดสนุ่น


นางสาวมนัสศิริ บุญเสริม
ครูอัตราจ้าง (อบจ.) ร.ร.วัดลาดสนุ่น


นางสาวสุภรัตน์ รักษาธรรม
ครูอัตราจ้าง (อบจ.) ร.ร.ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม


นายศักดิ์ดินันท์ บุญให้
ครูอัตราจ้าง (อบจ.) ร.ร.ชุมชนบึงบา


นางสาวจีระนันท์ สรรพเจริญสิน
ครูเดินสอน ร.ร.เตรียมอุดมน้อมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี


-
ครูอัตราจ้าง (สพฐ) ร.ร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ


นางสาวอาทิตยา มูลมงคล
ครูอัตราจ้าง (อบจ.) ร.ร.หนองเสือวิทยาคม


นายสักริน จันทราทิพย์
ครูอัตราจ้าง (อบจ.) ร.ร.หนองเสือวิทยาคม
โครงสร้างการบริหาร
ระบบ / จำนวนเข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.215.16.238
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,462,841

ความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
            
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี
Tel : 02 157 3009
Email : center3848@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.