0-2593-3848, 095-246-6117

 
นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร
ผู้อำนวยการ

  หน้าแรก     หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน  
มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 กลุ่ม โดยมีหัวหน้ากลุ่มบริหารงานดังนี้


นายสยมพล เศรษฐาวงศ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ


นางสาววีณาภรณ์ เคารพาพงษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ


นายโกสินทร์ ยังมี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป


นายจักรพันธ์ ขามโนนวัด
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
ออนไลน์ทั้งหมด 19 คน
หมายเลข IP 54.162.171.242
คุณเข้าชมลำดับที่ 503,671

สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 สิงหาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
            
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.