ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี  02 157 3009

ข้อมูลพื้นฐาน
Google Maps
ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ
งานบริการสื่อฯ
ปฏิทิน
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 1920 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 19 มกราคม 2565

  หน้าแรก     บุคลากรปฏิบัติงานภายนอก 

บุคลากรปฏิบัติงานภายนอก
บุคลากรปฏิบัติงานภายนอก  
ครูอัตราจ้าง ประจำห้องเรียนคู่ขนาน


นางสาวทิพย์วัลย์ พักต์เพียงจันทร์
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ


นางสาวจิราวรรณ บุญสอาด
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ


นางชาณิช รักษาธรรม
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.วัดธัญญะผล


นางสาวเทพอรุณ น้อยจาด
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.วัดธัญญะผล


นางสาวฟารีดะห์ อาดำ
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)


นางสาวฮามีดะห์ สง่าดำ
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)


นางสาววิลาวรรณ มะลา
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)


นางสาวสุกัญญา ตอสี
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.วัดชินวราราม


นางสาวอัญชิสา โมฬี
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.วัดเทียนถวาย


นางสาวทิพย์วิมล ทุเรียน
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.บางชวดอนุสรณ์


นายภาสกร ภีระสกุลชัย
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.บางชวดอนุสรณ์


นางสาวศิรินภา แสนรัตน์
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม


นางสาวมาลีรัก แหวนจันทึก
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม


นางสาวจุฑามาศ ค้าคุ้ม
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.วัดกลางคลองสี่


นางวิไล บุญยัง
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.วัดลาดสนุ่น


นางสาวมนัสศิริ บุญเสริม
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.วัดลาดสนุ่น


นางสาวสุภรัตน์ รักษาธรรม
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม


นางสรณ์นรี แก้วศรีกลาง
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.ชุมชนบึงบา


นางสาวสุกานดา สีหมากเปี่ยม
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์


นางสาววนิดา คำอาทิด
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.บัวแก้วเกษร


นายคุณากร แก้วน่าน
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.ชุมชนบางขัน


นางสาวพรรณ์ทิวา ผลบุญ
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.ชุมชนบางขัน


นางสาวจีระนันท์ สรรพเจริญสิน
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.เตรียมอุดมน้อมเกล้า ปทุมธานี


นางวัชรี มีธง
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ


นายสุรสิทธิ์ เจริญศิริจตุพล
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.ลำสนุ่น


นางสาวสุจิน ยอดมหาวรรณ
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.ลำสนุ่น


นายวรวุฒิ ถี่ถ้วน
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร


นางสาววัชรากร มีแวว
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร


ว่าที่ ร.ต. จักรนรินทร์ ชูบุญ
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.หนองเสือวิทยาคม


นางสาวอาทิตยา มูลมงคล
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.หนองเสือวิทยาคม


นางสาวอรวรรณ เปียประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.วัดแสงสรรค์


นายสดายุทธ สายสวาท
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.วัดแสงสรรค์


นางวิไล พิระขัมม์
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.ชุมชนวัดทำเลทอง


นางรวิสุดา มีชีพสม
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.ชุมชนวัดทำเลทอง


นางสาวอักษร บัวแก้ว
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.วัดศิริจันทาราม


นางสาวลักขณา เสาะแสวง
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.วัดศิริจันทาราม


นางสาวจารุวรรณ์ ดิษฐวงษ์
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.วัดอัยยิการาม


นายสมพงษ์ มะสะสม
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.วัดอัยยิการาม


นางสาวพูนทรัพย์ กองทำ
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.วัดอัยยิการาม

นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร
ผู้อำนวยการ
โครงสร้างการบริหาร
ระบบ / จำนวนเข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.161.98.96
คุณเข้าชมลำดับที่ 684,356

ความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
            
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี
Tel : 02 157 3009
Email : center3848@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.