0-2593-3848, 095-246-6117

 
นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร
ผู้อำนวยการ

  หน้าแรก     บุคลากรปฏิบัติงานภายนอก 

บุคลากรปฏิบัติงานภายนอก
บุคลากรปฏิบัติงานภายนอก  
ครูอัตราจ้าง ประจำห้องเรียนคู่ขนาน


นางสาวธนัชชา งามสะพรั่ง
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคุ๋ขนาน ร.ร.วัดชินวาราราม


นางสมพงษ์ นาคสังข์
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.วัดชินวราราม


นางสาวทิพย์วัลย์ พักต์เพียงจันทร์
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ


นางสาวจิราวรรณ บุญสอาด
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ


นางสาวฟารีดะห์ อาดำ
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)


นางสาววนิดา อาดำ
ครูอัตรา ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)


นางสาววิลาวรรณ มะลา
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)


นางสาวทิพย์วิมล ทุเรียน
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.บางชวดอนุสรณ์


นายภาสกร ภีระสกุลชัย
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.บางชวดอนุสรณ์


นางสุมณฑา สงจันทร์
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.วัดศิริจันทาราม


นางสาวพิสชา อู่เจริญ
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.วัดศิริจันทาราม


นางสาวศิรินภา แสนรัตน์
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม


นางสาวมาลีรัก แหวนจันทึก
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม


นายสดายุทธ สายสวาท
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.วัดแสงสรรค์


นางปรธภัทร ตีระพิมลจันทร์
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.วัดแสงสรรค์


นางสาวจุฑามาศ ค้าคุ้ม
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.วัดกลางคลองสี่


นางรวิสุดา มีชีพสม
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.ชุมชนวัดทำเลทอง


นางวิไล พิระขัมม์
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.ชุมชนวัดทำเลทอง


นางชาณิช รักษาธรรม
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.วัดธัญญะผล


นางสาวเทพอรุณ น้อยจาด
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.วัดธัญญะผล


นางอมรรัตน์ สีสังข์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางวิไล บุญยัง
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนวัดลาดสนุ่น


นางสาวสุพรรษา ศรประสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.วัดลาดสนุ่น


นางสาวสุภรัตน์ รักษาธรรม
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม


นางสาวสรณ์นรี แก้วศรีกลาง
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.ชุมชนบึงบา


นางสาวอำพร รุ่งเรือง
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี


นางกนกวรรณ แสนจำหน่าย
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.หนองเสือวิทยาคม


นางสาวอำพันธ์ สุดใจ
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.หนองเสือวิทยาคม


นางสาวพรรณ์ทิวา ผลบุญ
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.ชุมชนวัดบางขัน


นางสาวขวัญศิริ ฤกษ์เวียง
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.ชุมชนวัดบางขัน


นางสาวสุจิน ยอดมหาวรรณ
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.ลำสนุ่น


นายสุรสิทธิ์ เจริญศรีจตุพล
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.ลำสนุ่น


นางสาวมยุรา ฉิมพาลี
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.ชุมชนวัดประชาธิปัตย์วิทยาคาร


นายวรวุฒิ ถี่ถ้วน
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร


นางสาวจารุวรรณ ดิษฐ์วงษ์
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.วัดอัยยิการาม


นางสาวพรศิริ ชัยประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.วัดอัยยิการาม


นางสาวพูนทรัพย์ กองทำ
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.วัดอัยยิการาม


นางสาวอรวรรณ เปียประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์


นางสาวเสฏฐิกัลยา ปานแอ็ด
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.บัวแก้วเกสร


นางสาวสุกานดา สีหมากเปี่ยม
ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนาน ร.ร.วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
ออนไลน์ทั้งหมด 20 คน
หมายเลข IP 54.156.39.245
คุณเข้าชมลำดับที่ 516,303

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 ตุลาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
            
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.