0-2593-3848, 095-246-6117

 
นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร
ผู้อำนวยการ

  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 ประกาศรับสมัครนักเรียน
     ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐     ดาวน์โหลด
 เผยแพร่รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
     ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗     ดาวน์โหลด
 ระเบียบและสิทธิประโยชน์สมาชิกสวัสดิการ
     ระเบียบและสิทธิสวัสดิการ แก้ไขปรับปรุง ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗     ดาวน์โหลด
 ประกาศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
     ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘     ดาวน์โหลด
     รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสักัด ปีการศึกษา ๒๕๕๖     ดาวน์โหลด
     ประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗     ดาวน์โหลด
     ประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗     ดาวน์โหลด
     ประกาศมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานีเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗     ดาวน์โหลด
     ประกาศมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานีเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗     ดาวน์โหลด
     ประกาศมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานีเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗     ดาวน์โหลด
     แผ่นพับรายงานการประเมินจากต้นสังกัด ปี 55     ดาวน์โหลด
     ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๖     ดาวน์โหลด
     แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา     ดาวน์โหลด
     ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2556     ดาวน์โหลด
     การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2555     ดาวน์โหลด
     ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2555     ดาวน์โหลด
 งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 59     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนกรกฎาคม2558     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนมิถุนายน2558     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนพฤษภาคม2558     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนเมษายน2558     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนมีนาคม2558     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนกุมภาพันธ์2558     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนมกราคม2558     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนธันวาคม2557     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนพฤศจิกายน57     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนตุลาคม57     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนกันยายน57     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนสิงหาคม57     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนกรกฎาคม57     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนมิถุนายน57     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนพฤษภาคม57     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนเมษายน57     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนมีนาคม57     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนกุมภาพันธ์57     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนมกราคม57     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนธันวาคม56     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนพฤศจิกายน56     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนกันยายน56     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนสิงหาคม56     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนกรกฎาคม56     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนมิถุนายน56     ดาวน์โหลด
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์บทบาทศูนย์ฯ     ดาวน์โหลด
 ใบแจ้งความจำนงบริจาคเงิน อุปกรณ์การเรียน
     ใบแจ้งความจำนงบริจาคโครงการสานฝันวันเด็กแห่งชาติ     ดาวน์โหลด
     ใบแจ้งความจำนงบริจาคทั่วไป     ดาวน์โหลด
 ประกาศรับสมัครบุคลากร
     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการและพี่เลี้ยงเด็กพิการ     ดาวน์โหลด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.92.172.79
คุณเข้าชมลำดับที่ 482,448

มีนาคม 2561
อา พฤ
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 21 มีนาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
            
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.