คนพิการมิใช่น้อย ที่ไม่ด้อยในปัญญา คนพิการยังมีค่า ถ้าพัฒนาให้ถูกทาง

 
นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี

  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 ระเบียบและสิทธิประโยชน์สมาชิกสวัสดิการ
     ระเบียบและสิทธิสวัสดิการ แก้ไขปรับปรุง ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗     ดาวน์โหลด
 ประกาศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
     ประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗     ดาวน์โหลด
     ประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗     ดาวน์โหลด
     ประกาศมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานีเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗     ดาวน์โหลด
     ประกาศมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานีเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗     ดาวน์โหลด
     ประกาศมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานีเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗     ดาวน์โหลด
     แผ่นพับรายงานการประเมินจากต้นสังกัด ปี 55     ดาวน์โหลด
     ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๖     ดาวน์โหลด
     แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา     ดาวน์โหลด
     ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2556     ดาวน์โหลด
     การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2555     ดาวน์โหลด
     ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2555     ดาวน์โหลด
 งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
     จุลสารประจำเดือนพฤศจิกายน57     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนตุลาคม57     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนกันยายน57     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนสิงหาคม57     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนกรกฎาคม57     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนมิถุนายน57     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนพฤษภาคม57     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนเมษายน57     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนมีนาคม57     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนกุมภาพันธ์57     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนมกราคม57     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนธันวาคม56     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนพฤศจิกายน56     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนกันยายน56     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนสิงหาคม56     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนกรกฎาคม56     ดาวน์โหลด
     จุลสารประจำเดือนมิถุนายน56     ดาวน์โหลด
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์บทบาทศูนย์ฯ     ดาวน์โหลด
 ใบแจ้งความจำนงบริจาคเงิน อุปกรณ์การเรียน
     ใบแจ้งความจำนงบริจาคโครงการสานฝันวันเด็กแห่งชาติ     ดาวน์โหลด
     ใบแจ้งความจำนงบริจาคทั่วไป     ดาวน์โหลด
 ประกาศรับสมัครบุคลากร
 ใบสมัครงาน
     ใบสมัครรับโอนข้าราชการ     ดาวน์โหลด
     ใบสมัครครูอัตราจ้าง     ดาวน์โหลด
     ใบสมัครพนักงานราชการ     ดาวน์โหลด
     ใบสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ     ดาวน์โหลด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.159.215.49
คุณเข้าชมลำดับที่ 197,232

มีนาคม 2558
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 27 มีนาคม 2558
            
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี
ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
Tel : 02-5933848  Fax : 02-5933848
Email : center3848@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.