ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี  02 157 3009

ข้อมูลพื้นฐาน
ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
Google Maps
ปฏิทิน
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 1819 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 สิงหาคม 2565

  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 ประกาศและเอกสารการขอทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
     ประกาศและใบสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565ดาวน์โหลด
 ประกาศรับสมัครนักเรียน
     ใบสมัครขอรับบริการดาวน์โหลด
 สื่อการเรียนการสอน
     สื่อการสอน จับคู่ธงชาติอาเซียนดาวน์โหลด
     สื่อการสอน ธงชาติอาเซียนน่ารู้ดาวน์โหลด
     สื่อการสอน ตาวิเศษเห็นนะดาวน์โหลด
     สื่อการสอน จิ๊กซอว์ผลไม้ดาวน์โหลด
     สื่อการสอน 7 ถัง 7 สีดาวน์โหลด
     สื่อการสอน วงล้อมหัศจรรย์ดาวน์โหลด
     สื่อการสอน บิงโกสัตว์ดาวน์โหลด
     สื่อการสอน บิงโกตัวเลขดาวน์โหลด
     วีดีโอการสอน เรื่อง การล้างมือ - ครูกุ้งดาวน์โหลด
     วีดีโอการสอน เรือง ตัวเลขน่ารู้ - ครูบี๋ดาวน์โหลด
     วีดีโอการสอน เรื่อง การสวมเครื่องแต่งกาย - ครูเปรี้ยวดาวน์โหลด
     วีดีโอการสอน เรื่อง การยืดกล้ามเนื้อ - ครูจิ๊บดาวน์โหลด
     วีดีโอการสอน เรื่อง ร่างกายของเรา - ครูกุ้งดาวน์โหลด
     วีดีโอการสอน เรื่อง ร่างกายของเรา - ครูเจี๊ยบดาวน์โหลด
     วีดีโอการสอน เรื่อง วิธีการจัดการพฤติกรรม - ครูปานดาวน์โหลด
     วีดีโอการสอน เรื่อง การปรับพฤติกรรม - ครูปานดาวน์โหลด
     วีดีโอการสอน เรื่อง การฝึกยืนทรงตัว - ครูปลาดาวน์โหลด
     วีดีโอการสอน เรื่อง การล้างมือ - ครูกุ้งดาวน์โหลด
 ประกาศ/คำสั่งต่างๆ
     โครงสร้างการบริหาร ศกศ.ปทุมธานีดาวน์โหลด
     โครงสร้างการบริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานีดาวน์โหลด
     คำสั่งมอบหมายหน้าที่ตามโครงสร้างบริหาร (1 เม.ย.63)ดาวน์โหลด
     คำสั่งคณะกรรมการสถานศึกษาดาวน์โหลด
 แบบฟอร์ม logbook teacher
     logbook teacherดาวน์โหลด
 ประกาศรับสมัครนักเรียน
     ใบสมัครขอรับบริการดาวน์โหลด
     ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564ดาวน์โหลด
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2563ดาวน์โหลด
     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2562ดาวน์โหลด
 ระเบียบและสิทธิประโยชน์สมาชิกสวัสดิการ
     คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานเงินสวัสดิการฯ2564ดาวน์โหลด
     แบบขอส่งเงินสมทบคินกู้ดาวน์โหลด
     แบบขอกู้เงินสวัสดิการ(ไม่เกิน 20,000 บาท)ดาวน์โหลด
     แบบขอกู้เงินสวัสดิการ(ไม่เกิน 15,000 บาท)ดาวน์โหลด
     แบบขอกู้เงินสวัสดิการ(ไม่เกิน 10,000 บาท)ดาวน์โหลด
     แบบขอกู้เงินสวัสดิการ(ไม่เกิน 5,000 บาท)ดาวน์โหลด
     แบบขอกู้เงินสวัสดิการ(เงินสะสมตนเอง)ดาวน์โหลด
     แบบบริจาคเงินสะสมสวัสดิการดาวน์โหลด
     แบบขอลาออกจากสมาชิกสวัสดิการดาวน์โหลด
     แบบขอรับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกดาวน์โหลด
     แบบขอเพิ่มเงินสะสมสวัสดิการดาวน์โหลด
     แบบขอเพิ่มเงินสวัสดิการรายเดือนดาวน์โหลด
     แบบขอสมัครสมาชิกสวัสดิการดาวน์โหลด
     ระเบียบสวัสดิการบุคลากรทางการศึกษาดาวน์โหลด
 ประกาศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
     SAR 63ดาวน์โหลด
     ประกาศมาตรฐานและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2563ดาวน์โหลด
     SAR ปี 2562ดาวน์โหลด
     ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ดาวน์โหลด
     รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสักัด ปีการศึกษา ๒๕๕๖ดาวน์โหลด
     ประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ดาวน์โหลด
     ประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ดาวน์โหลด
     ประกาศมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานีเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ดาวน์โหลด
     ประกาศมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานีเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ดาวน์โหลด
     ประกาศมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานีเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ดาวน์โหลด
     แผ่นพับรายงานการประเมินจากต้นสังกัด ปี 55ดาวน์โหลด
     ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ดาวน์โหลด
     แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดาวน์โหลด
     ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2556ดาวน์โหลด
     การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2555ดาวน์โหลด
     ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2555ดาวน์โหลด
 งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม 2565ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือนธันวาคม 2564ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือนพฤศจิกายน 2564ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือนกันยายน 2564ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม 2564ดาวน์โหลด
     จุลสารประชาสัมพันธ์ เดือนกรกฎาคม 2564ดาวน์โหลด
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์บทบาทศูนย์ฯดาวน์โหลด

นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร
ผู้อำนวยการ
โครงสร้างการบริหาร
ระบบ / จำนวนเข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.233.217.106
คุณเข้าชมลำดับที่ 742,085

ความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
            
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี
Tel : 02 157 3009
Email : center3848@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.